Průvodce odběrem krve a jejích složek

Než se k nám vydáte, ještě si prosím přečtěte, co si nezapomenout doma a co před odběrem krve dodržovat v části Co je nutné před odběrem a co mít s sebou.

U nás už pak budete procházet jednotlivá pracoviště v tomto pořadí:

EVIDENCE - příjem dárce krve (10 - 15 min.)

 • Dárce si přečte "Poučení dárce krve" a vyplní "Dotazník dárce krve".
 • Sestra si vyhledá nebo založí dárci novou kartu, přidělí pořadové číslo a odešle dárce k předodběrovému vyšetření.

PŘEDODBĚROVÉ VYŠETŘENÍ (5 min.)

 • Dárci je odebrán vzorek krve k vyšetření krevního obrazu, jehož hodnoty musí být vhodné pro darování.

VYŠETŘENÍ DÁRCE LÉKAŘEM (20 min.)

 • Lékař zkontroluje osobní údaje dárce, vyplnění dotazníku, doplní skutečnosti týkající se zdravotního stavu, změří tlak a tep a provede poslechové orientační vyšetření srdce a plic. Zkontroluje také zda nejsou zvětšené uzliny nebo zda dárce nejeví známky infekce či jiného onemocnění.
 • Lékař poučí o možnosti samovyloučení.

PŘEDODBĚROVÁ MÍSTNOST (10 min.)

 • Pokud byl dárce uvolněn lékařem k odběru krve, odchází před odběrový sál, kde si umyje obě ruce nad loket. V předodběrové místnosti sestra přidělí dárci odběrovou soupravu. Všechen materiál je na jedno použití, dárci nehrozí jakákoliv možnost nákazy. S odběrovou soupravou a kartou odchází dárce do odběrového sálu.

OBĚROVÝ SÁL (dle typu odběru 5 - 60 min.)

 • Sestra ověří dotazem totožnost dárce a zkontroluje údaje na kartě.
 • Po pečlivé dezinfekci místa vpichu provede sestra vpich do žíly. Krev vtéká do vaku, který je umístěn na digitální váze s pohyblivou plochou. Tato váha informuje na displeji o množství odebírané krve a pohyb zajišťuje řádné promíchání přitékající krve s protisrážlivým roztokem v odběrovém vaku.
 • Celý odběr trvá 5 až l0 minut a dárci je odebráno 470 ml krve. Při přístrojových odběrech je tento čas 40 - 60 min.
 • Na začátku či na konci odběru sestra odebírá vzorky na virologické a imunohematologické vyšetření, které se provádí do druhého dne. Teprve po vyšetření vzorků je možno krev uvolnit k použití pro pacienty.

DOBA PO ODBĚRU (20 - 30 min.)

 • V příjemném prostředí jídelny dostane dostatek tekutin a občerstvení (káva, džus, párek s pečivem nebo variantu pro vegetariány), dále si dárce může vybrat mezi nealkoholickým pivem, čokoládou či vitamíny.

KANCELÁŘ DÁRCŮ KRVE (5 min.)

 • Dárce si zde vyzvedne potřebné doklady, tj. průkaz dárce krve, potvrzení o účasti na odběru, potvrzení na parkovací lístek a jiné. Dárce, který byl v daný den vyřazen z odběru, dostává potvrzení na dobu strávenou na TO s časovým údajem odchodu z transfuzního oddělení.

Uvedené časy berte prosím orientačně. Snažíme se, aby vaše doba strávená na našem oddělení i s odpočinkem nepřekročila 100 minut.