Olomoucký oblastní spolek Českého červeného kříže
Oblastní spolek ČČK Olomouc je organizační jednotkou Národní společnosti Český červený kříž působící na území okresu Olomouc. OS ČČK Olomouc je pověřeným oblastním spolkem ČČK Olomouckého kraje


Český červený kříž
Občanské sdružení, které působí na celém území České republiky a které se věnuje zejména oblasti humanitární, sociální a zdravotní.

Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP
Společnost pro transfuzní lékařství ČLS JEP je dobrovolné nezávislé sdružení fyzických osob - lékařů a ostatních pracovníků ve zdravotnictví a příbuzných oborech, příp. osob právnických, které se zajímají o problematiku odběrů a zpracování krve a jejích složek a o využití přípravků z krve pro léčebné účely.

Česká hematologická společnost ČLS JEP
Česká hematologická společnost ČLS JEP

Spot ČČK
Oblastní spolek ČČK v Olomouci – Řepčíně na propagaci darování krve, který vznikl v rámci projektu Pomáháme pomáhat.

Vaše krev - našim pacientům