Aktuální stav našich krevních zásob

0-
0+
A-
A+
B-
B+
AB-
AB+

Aktuální zásoby krve dle krevních skupin

* skutečný stav dle živých dat aktualizovaných k 31.3.2023 12:25

Akutní nedostatek
Nedostatek
Dostatek, odběry neomezeny
Dostatek, odběry neomezeny
Plný stav

Pokud jste dostali písemnou pozvánku nebo SMS, objednejte se k odběru bez ohledu na grafické znázornění krevních zásob.

Je-li u Vaší krevní skupiny:

kruh zcela prázdný, krve této krevní skupiny máme akutní nedostatek - prosím objednejte se k odběru co nejdříve!!
kruh plný jen z části
- krev odebíráme bez omezení, nutné je objednání na určitý den a hodinu
kruh je plný - máme dostatečné zásoby této krevní skupiny, prosím odložte, odběr krve na pozdější dobu (např. o týden) nebo vás rádi přivítáme na odběru plazmy technikou přístrojového odběru

Jako návštěva zahraničí se počítá pobyt 24 hodin a déle. Platí pro dárce, kteří byli bez příznaků infekčního onemocnění ani neužívali profylakticky léky. Při zvláštních epidemiologických opatřeních (např. COVID-19, West Nile virus atd.) mohou platit jiné podmínky.

EVROPA:

 • 1 týden: všechno kromě oblastí níže
 • 1 měsíc: Ibiza, Island, Kanárské ostrovy, Korsika, Kréta, Kypr, Mallorca, Malta, Rusko, Sicílie

ASIE:

 • 1 měsíc: Gruzie, Izrael, Japonsko, Libanon, Rusko, Turecko, Jordánsko
 • 3 měsíce: Arménie, Ázerbájdžán, Čína (jižní část Číny 6 měsíců), Hongkong, Irák, Jižní Korea, Kazachstán, Kyrgyzstán, Mongolsko, Omán, Saúdská Arábie, Spojené arabské emiráty, Sýrie, Tchaj-wan, Turkmenistán, Uzbekistán
 • 6 měsíců: ostatní

AFRIKA:

 • 1 měsíc: Alžírsko (jižní část 6 měsíců), Egypt (jižní část 6 měsíců), Libye, Maroko, Tunisko
 • 6 měsíců: ostatní

SEVERNÍ AMERIKA (a Střední Amerika):

 • 1 měsíc: Kanada, USA
 • 3 měsíce: Bahamy, Havajské ostrovy, Kuba, Mexiko,
 • 6 měsíců: ostatní

JIŽNÍ AMERIKA:

 • 6 měsíců

AUSTRÁLIE A OCÉNIE:

 • 1 měsíc: Austrálie (Tanzanie a odlehlé oblasti 3 měsíce), Nový Zéland
 • 3 měsíce: jednotlivé ostrovní státy

Vážení dárci krve, 

informaci o stavu krevních zásob podle jednotlivých krevních skupin zjistíte z grafu, který uvádí tuto webovou stránku. Co to pro Vás znamená? 

Je-li u Vaší krevní skupiny kruh plný, máme dostatečné zásoby krve této krevní skupiny. Odložte, prosím, plánovaný odběr krve na pozdější dobu. Rádi Vás však přivítáme na odběru plazmy technikou přístrojového odběru. 

Jsou-li u Vaší krevní skupiny kruhy plné jen z části, krev odebíráme bez omezení.
Je však nutné se objednat na určitý den a hodinu!!!

Je-li u Vaší krevní skupiny kruh zcela prázdný, krve této krevní skupiny máme nedostatek. 
Prosím objednejte se k odběru co nejdříve!!

Pokud jste dostali písemnou pozvánku nebo SMS, objednejte se k odběru bez ohledu na grafické znázornění krevních zásob.

Bližší informace Vám podají sestry evidence dárců krve na telefonním čísle 588 442 236, 
588 442 272  nebo na bezplatné lince 800 888 529.

Děkujeme za vaši pomoc a spolupráci při udržení optimálních zásob krve.

Co potřebujete k odběru:

 • průkaz totožnosti s fotografií ( OP, pas)
 • průkaz zdravotní pojišťovny
 • vyplněný dotazník dárce krve

Dotazník a poučení

Před samotným odběrem Vás požádáme o důkladné přečtení Poučení dárce krve (.pdf) a pravdivé vyplnění dotazníku. Dotazník si můžete vytisknout i doma a přinést už vyplněný. V takovém případě jej, prosím, vytiskněte oboustranně (na jeden list)!!! Nabízíme také možnost dotazník vyplnit online přes portál dárce - pokud máte o tuto možnost zájem požádejte o přihlašovací údaje (telefonicky, mailem či při vaší návštěvě).

Prosíme o vyplnění dotazníku dárce krve (.pdf). 

Pro zpracování a práci s vašimi osobními údaji vás při odběru požádáme také o podepsání níže uvedeného souhlasu. Podrobné informace ke zpracování osobních údajů dárců pro účely přímého marketingu v souvislosti s dárcovstvím najdete ZDE.

Souhlas se zpracováním osobních údajů (.pdf)

Hygienická pravidla pohybu na oddělení:

 • použijte dezinfekci na ruce
 • dodržujte bezpečnou vzdálenost
 • hlaste kontakt s COVID pozitivními osobami
 • dodržujte časy objednání v evidenci

Dietní opatření před odběrem:

 • 14 hodin před odběrem nejezte žádné tučné jídlo, ale nesmíte hladovět!!!
 • důležitý je dostatečný příjem nepřeslazených nápojů
 • nejméně 14 hodin před odběrem nekonzumujte žádný alkohol
 • v den odběru snídejte nepřeslazené tekutiny a suché pečivo, ovoce či zeleninu 

Proč nekouřit před odběrem

Vážené dárkyně a vážení dárci,
v  přípravě k odběru je kromě dietních opatření i doporučení nekouřit před odběrem.

Pacienti dostávají transfuze červených krvinek tehdy, jestliže mají nedostatek krevního barviva. Toto barvivo váže na sebe kyslík a roznáší jej ke všem tkáním tak, aby byly správně okysličené(nejcitlivější jsou na nedostatek kyslíku mozek, srdce a ledviny).

Při kouření se  červené barvivo kuřáka částečně sytí místo kyslíkem kysličníkem uhelnatým a účinek transfuze je výrazně nižší, protože ke tkáním se dostane kyslíku méně.(nejvýrazněji to pocítí novorozenci a malé děti)

Prosím, nekuřte nejméně 3 hodiny před odběrem, aby Vaše darovaná krev mohla maximálně pomoci našim nemocným.

 

Minimální intervaly mezi odběry

Vážené dárkyně a vážení dárci,

odběry plné krve, plazmy i krevních částic jsou vázané velmi přísnými zákonnými ustanoveními, jejichž cílem je zajištění bezpečnosti vlastního odběru pro dárce. Mezi tyto ustanovení patří i stanovení minimálních intervalů mezi jednotlivými typy odběrů. 

V následujících tabulkách jsme pro Vás přehledným způsobem připravili informace o minimálních intervalech mezi jednotlivými typy odběrů.

Krev hraje v současné medicíně nezastupitelnou roli a nelze ji uměle vyrobit.

 1. Krve je nejvíce třeba například při:
 • velkých úrazech
 • řadě operací (zejména u kardiochirurgických, ortopedických, transplantací apod.)
 • závažných dlouhotrvajících nemocích (nádorové onemocnění krve a léčba ostatních nádorů, nemoci vyžadující léčbu umělou ledvinou, ...) 
 1. Léky vyrobené z plazmy jsou nezbytně nutné pro:
 • nemocné s poruchami srážlivosti (např. hemofilici)
 • léčbu poruch obranyschopnosti
 • léčbu popálenin

S rozvojem léčebných metod a operačních postupů jsou dnes lékaři schopni léčit i těžce nemocné, kteří dříve měli minimální šanci na uzdravení. Roste tak i potřeba krve a jejích složek získávaných od dárců.

Staňte se proto i Vy dárci krve! Váš dar může zachránit život! Možná dnes nebo zítra bude právě Vaší krve potřeba.  Nikdo z nás neví, zda tuto darovanou krev nebude potřebovat někdo z jeho blízkých nebo dokonce i on sám.

Na odběr se můžete dostavit, jestliže:

 • nejste právě nemocný a cítíte se zcela zdráv
 • v posledních měsících jste nebyl v kontaktu s nakažlivou nemocí
 • sám jste se nepodrobil žádné operaci nebo endoskopickému vyšetření v posledních šesti měsících
 • v posledním měsíci jste neužíval antibiotika nebo jiné léky
 • v posledním měsíci jste nebyl očkován
 • v posledním týdnu vám nebyl trhán zub
 • neměl jste v posledních 6 měsících proveden piercing či tetování
 • neměl jste v posledním měsíci přisáté klíště
 • ženy - nemáte právě menses a od porodu uplynulo více než 9 měsíců, od ukončení kojení jeden měsíc

Kdo se může stát dárcem krve leták 

 • je osobou s trvalým bydlištěm na území ČR, nebo osobou členského státu na území EU mající zdravotní  pojištění platné v ČR
 • je ve věku 18 - 60 let, s minimální váhou 52 kg
 • netrpí vážnější alergií
 • neprodělal závažné infekční onemocnění jater (kromě žloutenky typu A, E)
 • netrpí chronickým onemocněním ledvin
 • netrpí onemocněním srdce a cév (infarkt, srdeční vada, vysoký krevní tlak)
 • netrpí vážnějším kožním onemocněním
 • neprodělal TBC
 • neměl malárii ani jinou tropickou nemoc
 • neměl v posledním roce tyfus, paratyfus
 • netrpí revmatickým onemocněním
 • neléčí se pro krevní onemocnění (chudokrevnost, poruchy srážlivosti, ...)
 • neléčí se pro  nádorové onemocnění
 • nemá onemocnění nervového systému (epilepsie, roztroušená skleroza)
 • neměl transplantaci rohovky, bubínku, tvrdé pleny mozkové či štěpu zvířecího původu
 • neměl výskyt Creutzfeldt-Jakobovy nemoci nebo její varianty ( vCJD) v pokrevním příbuzenstvu
 • netrpí vředovou nemocí žaludku, onemocněním žlučníku nebo slinivky
 • nepatří do tzv. rizikových skupin (promiskuitní způsob života, nitrožilní narkomani, homosexuální pohlavní styky)
 • není alkoholik
 • neprodělal pohlavní nemoc (kapavka, syfilis)
 • není v úzkém kontaktu (člen společné domácnosti nebo sexuální partner) s HIV/AIDS pozitivní osobou
 • není v úzkém kontaktu (člen společné domácnosti nebo sexuální partner) s osobou mající žloutenku typu B nebo C
 • nebyl v nápravném zařízení (vězení) v posledních 6 měsících
 • nepobýval v tropických zemích a exotických oblastech v posledních 6 měsících
 • nepobýval v letech 1980 - 1996 ve Velké Británii a Francii déle než 6 měsíců

Dárci krve by se měli vyvarovat rizik výskytu nemoci přenosné krví kterou trvale nebo dočasně zvyšuje například:

 • rizikové sexuální chování
 • pohlavní styk s osobou infikovanou HIV nebo nemocnou AIDS (12 měsíců)
 • střídání náhodných sexuálních partnerů (6 měsíců)
 • pohlavní styk mezi muži (platí i pro sexuální partnerku tohoto muže) (12 měsíců)
 • pohlavní styk provozovaný pro peníze nebo drogy (prostituce) (trvale)
 • pohlavní styk s osobou provozující prostituci (12 měsíců)
 • pohlavní styk s osobou, která užívá injekční drogy (12 měsíců)
 • úzký kontakt s nemocným s infekční žloutenkou (společná domácnost, sexuální kontakt) (6 měsíců)
 • výskyt Creutzfeldt-Jakobovy nemoci a jejích variant (vCJD = BSE, TSE) v rodině (trvale)
 • pobyt ve Velké Británii a Francii (déle než 6 měsíců) v letech 1980-1996 (teoretické riziko variantní Creutzfeldt-Jakobovy nemoci), podání transfúze ve Velké Británii po roce 1980 (trvale)
 • tetování, propichování uší, body piercing, akupunktura apod. provedené mimo zdravotnické zařízení (6 měsíců)
 • potřísnění sliznice nebo poraněné kůže infekčním materiálem (6 měsíců)
 • endoskopické vyšetření (např. žaludku, střev, močových a dýchacích cest) (6 měsíců)
 • transfuze (podání transfuzního přípravku) (6 měsíců, v případě podání v zahraničí před rokem 1996 trvalé vyřazení)
 • léčba přípravky lidského původu např. pro růstové a vývojové poruchy (lidský růstový hormon) (trvale)
 • operace (6 měsíců)
 • transplantace s použitím štěpu zvířecího původu (trvale)
 • transplantace s použitím tkáně nebo buněk lidského původu (6 měsíců, trvale při transplantaci tvrdé pleny mozkové,bubínku a rohovky)
 • pobyt v nápravném zařízení (vězení) (6 měsíců)
 • léčba nebo sledování pro pohlavní chorobu (trvale)
 • toxikomanie (trvale), alkoholismus (12 měsíců po léčbě s prokazatelnou abstinencí)
 • užívání injekčních drog, steroidů nebo hormonů nepředepsaných lékařem (i v minulosti) (trvale)

Seznam plánovaných akcí na rok 2023

 • 13. – 17. února | Daruj krev s rektorem
 • 14. února | Valentýnský odběr
 • 8. března | Mezinárodní den žen
 • 15. března | 450ml NADĚJE
 • 18. března | Veletrh zdraví – Pevnost poznání
 • 25. března | Sobotní odběr
 • 3. – 6. dubna | Velikonoční barevný týden
 • 28. dubna | Čarodějnický odběr
 • 3. května | Olomoucký Majáles (Biskupské náměstí)
 • 20. května | PohybRady

Výhody pro dárce

Dárcovství krve náleží ocenění především v morální rovině a jeho cílem je nezištně pomoci druhému v těžké životní situaci. Přináší však s sebou i některé výhody, které mohou být motivací k darování krve:

 • pravidelný přehled o zdravotním stavu díky lékařské prohlídce před každým odběrem
 • zaměstnavatel je ze zákona povinen poskytnout dárci na den odběru placené volno (není-li však odběr proveden, je dárce povinen se vrátit do zaměstnání)
 • snížení daňového základu o 3.000 Kč za každý odběr
 • občerstvení po odběru
 • připojení Wi-fi FNOL_Public ZDARMA po celou dobu pobytu na TO
 • 1 + 1 vstupenka ZDARMA do Premiere Cinemas Olomouc (platí každou středu)
 • zdravotní pojišťovny poskytují dárcům krve další řadu výhod
 • příspěvek na dopravu pro bezplatné dárce
 • v den odběru bezplatný vjezd a výjezd dárců krve do areálu FN Olomouc
 • Město Olomouc nabízí v tarifní zóně 71 pro dárce krve roční jízdenku - „Kapka Pas“ v ceně 300 Kč, na kterou mají nárok držitelé zlaté Janského medaile bez ohledu na místo trvalého bydliště.

Výhody pro dárce

 

Vážení dárci, v letošním roce můžete využít nabídky na slevu 15 % od společnosti BEKOOL a SPOTREBICE4YOU. Katalog s nabídkou a ceníkem naleznete na stránkách www.bekool.cz nebo www.spotrebice4you.cz.

Nejbližší akce Transfuzního oddělení

Seznam akcí naleznete na facebookových stránkách https://www.facebook.com/darciolomouc/ a současně také na portálu webdonor.fnol.cz


Sleduj nás na sociálních sítích!

    

Na našem Transfuzním oddělení se stále něco děje. Snažíme se všechno pro vás zachytit, ale není to jednoduché, pokud máte fotku, kterou chcete přidat na náš facebook  nebo na naše internetové stránky, tak nám ji pošlete a my ji rádi přidáme, ať ji vidí i ostatní dárci. Fotky z náborových akcí, hromadných odběrů, přednášek a další fotky najdete v galerii na Flickru.

 

Seznam benefitů pro dárce krve najdete na stránkách ProDarce.cz

 

Ocenění dobrovolných dárců ČČK

Darovaní krve je projevem hluboce lidského postoje, projevem lidské sounáležitosti - člověk poskytnutím sebe sama zachraňuje zdraví či život jinému, neznámému člověku. Červený kříž oceňuje tento vysoce morální akt již tradičně udělováním vyznamenání bezpříspěvkovým dárcům krve. Více zde

FOTKY ZE SLAVNOSTNÍHO PŘEDÁVÁNÍ ZLATÝCH KŘÍŽŮ

V den odběru mají dárci bezplatný vjezd a výjezd dárců krve do areálu FN Olomouc. Parkovat lze na vyhrazených plochách před Transfuzním oddělením.

Najdete nás v budově L2 (mapa areálu ke stažení ZDE)

Jak se k nám dostanete?

Vlakem / Autobusem / MHD

Pokud přijede na vlakové  nádraží pokračujte prosím autobusem nebo tramvají směrem na Novou ulici, zastávka Fakultní nemocnice Olomouc, odtud pak přímo nebo podchodem do areálu, kde půjdete nahoru, kolem nové budovy HOK a poté po ulici I. P. Pavlova kolem šedé budovy Hlavní lékárny až dolů, kde vás upozorní již venkovní totem.

Osobním vozem

Nejlépe vjeďte do areálu FN Olomouc ze směru výjezdu na Brno (od obchodního centra Haná), pojedete pořád rovně dolů až přijdete k  budově L. Parkovat můžete zdarma přímo před budovou transfuzního oddělení, u které jsou pro vás vyhrazená parkovací místa. Je třeba si pak nechat potvrdit parkovací lístek, kterým se prokážete u vjezdu obsluze

Proč se stát dárcem a jak to u nás probíhá?