Pro pacienty máme otevřeno:

Co je AUTOLOGNÍ ODBĚR a proč by jej měl pacient před operací před operací podstoupit?

Existuje možnost, kdy si pacient sám sobě před plánovanou operací může darovat krev. Podmínky jsou zcela odlišné od běžného dárcovství. Počítá se totiž s tím, že krev se v krátké době nemocnému vrací. Výhody autologních odběrů jsou nesporné, především u nemocného nehrozí reakce proti cizím červeným krvinkám. Snižuje se i riziko poškození imunitního systému a snižuje se riziko nákazy krví přenosnými nemocemi. Toto ani při pečlivém vyšetření cizí krve nelze zcela jednoznačně vyloučit. V neposlední řadě autologní odběr prováděný krátce před operací mění hustotu krve, a tím se u nemocného sníží pravděpodobnost vzniku trombózy či plicní embolie.

K odběrům jsou zváni v týdenních intervalech, poslední odběr by měl být maximálně sedm dní před operací, ve výjimečných případech lze tento interval zkrátit na tři dny. Dva týdny před prvním odběrem je nutno užívat železo, které nemocnému zajistí praktický lékař.

Jak AUTOLOGNÍ ODBĚR probíhá?

K prvnímu odběru si nemocný musí donést výsledky vyšetření, které jsou uvedeny na žádance autologního odběru (nemocnému jej vystaví lékař indikující operaci).

Lékař TO zhodnotí doručené výsledky, provede základní vyšetření nemocného a rozhodne o tom, zda je možné odběr provést. Pokud nemocný trpí nějakou závažnou srdeční či jinou chorobou a odběr by pacientovi mohl ublížit, lékař rozhodne o zrušení plánovaných odběrů.
V případě, že lékař rozhodne o autologním odběru, čeká dárce poměrně krátká doba na odběrovém lehátku, celý odběr trvá pouze 5 až 10 minut a odebírá se 405 ml krve. Po odběru je nemocný sestrou odveden do příjemného prostředí jídelny, kde dostane občerstvení a posečká po dobu cca 30 minut, aby si po odběru odpočinul a nebyl vystaven riziku nevolnosti.

Stejně jako dárci ostatních odběrů dostává potvrzení o absolvování odběru pro svého zaměstnavatele a potvrzení parkovacího lístku k osvobození od poplatku za parkování v areálu FNOL.

Existují nemoci, při nichž pacient produkuje nadměrné množství červených krvinek, což má za následek zvýšenou hustotu krve a tím i špatné prokrvení orgánů. Je tedy nutné odstranění nadměrného množství červených krvinek z krve pacienta za účelem zlepšení viskozity (hustoty) krve, případně za účelem odstranění nadbytečného železa.

Erytrocyty jsou odebírány z krve pomocí speciálního přístroje (separátoru) cestou větší povrchové žíly na horní končetině (na předloktí, v loketní jamce). Krev je odsávána do přístroje, v němž jsou červené krvinky zachycovány do speciálního vaku, zbytek krve se poté vrací pacientovi zpět stejnou žilní cestou. Celková doba separace je asi 1 hodinu.

V úvodu onemocnění může docházet k opakování této léčebné procedury každých 7 dnů, později se intervaly prodlužují dle doporučení lékaře.

Nově provádíme i další typ autologního odběru krve, kdy pacient se žádankou z Oční kliniky Fakultní nemocnice Olomouc přichází k nám na oddělení. Je mu odebráno 150ml žilní krve do speciálního vaku. Tento odběr trvá maximálně 5 minut. Pacientovi jsou následně v lékárně vyrobeny speciální oční kapky z krevního séra. Tyto pacienty indikuje Oční klinika. Pacient by měl být řádně poučen a na samotný odběr by neměl chodit na lačno, ale lehce a dietně posnídat. Doporučujeme dodržovat i pitný režim před samotným odběrem. Pacientovi je vydána propustka do zaměstnání a má možnost využít volného vjezdu do Fakultní nemocnice a parkovat na místech vyhrazených pro dárce krve.