Zdravotnické činnosti transfuzního oddělení

Transfuzní oddělení nabízí všechny činnosti pracoviště transfuzní služby:

  • Provádění běžných i specializovaných odběrů krve a krevních složek.
  • Autologní odběry krve u pacientů před plánovanými chirurgickými výkony.
  • Výrobu základních i speciálních transfuzních přípravků.
  • Vyrábí plazmu k frakcionaci, tj. surovinu pro další výrobu léčivých přípravků.
  • Provádí testy slučitelnosti a výdej transfuzních přípravků pro pacienty Fakultní nemocnice Olomouc.
  • Plní funkci krevní banky a zásobuje transfuzními přípravky nemocnice spádového území.

V rámci laboratorního komplementu provádí:

  • základní i specializovaná imunohematologická vyšetření pro pacienty FNOL
  • specializovaná vyšetření pro pacienty jiných nemocnic
  • imunohematologická vyšetření pro prenatální poradny

Provádí specializované léčebné výkony:

  • separační depleční výkony se selektivním odstraněním jednotlivých krevních složek