Bezplatné testování cholesterolu pro dárce krve je zpět

23. 2. 2023

Plníme, co jsme slíbili. Když jsme zhruba v půlce ledna končili s bezplatným vyšetřením hladiny cholesterolu pro dárce krve na Transfuzním oddělení FN Olomouc, říkali jsme, že je to jen dočasné. A zhruba po měsíci můžeme oznámit: nabídka vyšetření se vrací, a to konkrétně v úterý 14. března.

„Velký zájem o testování nás příjemně překvapil, proto jsme se se společností ROCHE domluvili na prodloužení výpůjčky. Testovací sady jsme tentokrát řešili po vlastní ose a podařilo se nám zajistit sto testovacích sad. To znamená, že odběr bude moci využít sto pravidelných dárců krve, kteří testování cholesterolu nepodstoupili v předchozím období,“ doplňuje vrchní sestra Transfuzního oddělení FN Olomouc Bc. Michaela Fedorco, DiS.

V prvním testovacím období - mezi 15. listopadu 2022 a 17. lednem 2023 - bylo vyšetřeno na sedm set padesát pravidelných dárců krve. Všem testovaným byl výsledek vyšetření cholesterolu zaslán emailem, včetně doporučení na základě zjištěné hladiny cholesterolu. Dárcům s vyšší hodnotou byla doporučena úprava životního stylu, dárcům s vysokou hladinou cholesterolu bylo doporučeno kontaktovat svého praktického lékaře a eventuálně podstoupit další vyšetření.