Za MUDr. Ivanou Sulovskou

23. 11. 2023

Tragickou a velmi smutnou zprávu se tento týden dozvídají zaměstnanci a klienti Transfuzního oddělení Fakultní nemocnice Olomouc. V sobotu 18. listopadu 2023 zesnula po těžké nemoci ve věku 67 let lékařka tohoto oddělení MUDr. Ivana Sulovská. Rozloučení proběhne v pondělí 27. listopadu v 11.20 hodin v obřadní síni olomouckého krematoria.
Doktorka Sulovská byla mezi svými kolegy a dárci Transfuzního oddělení FN Olomouc velmi oblíbená. Aktivně se podílela na náboru dárců krve, chodila na přednášky do škol, účastnila se tematických odběrů a s dárci se setkávala při příležitosti předání ocenění Janského plaket i při jiných společenských aktivitách. Také proto bude všem velmi chybět a mnozí na ni budou s láskou a úctou vzpomínat.
MUDr. Ivana Sulovská pocházela z lékařské rodiny, medicínu na olomoucké Lékařské fakultě UP úspěšně ukončila v roce 1981. Atestovala z interního lékařství (1986) a z oboru hematologie a transfuzní služba (1989). Po promoci pracovala na Hematologické (později Hemato-onkologické klinice) FN Olomouc, také ve funkci primářky. Na Transfuzním oddělení téže nemocnice pak působila od roku 2001, byla dlouholetou vedoucí dárcovského úseku. S dárci pracovala ráda, vždy měla na paměti dobro dárců i pacientů, kteří pro ni byli na prvním místě. Mladým kolegům předávala svoje zkušenosti a znalosti, podílela se na jejich výchově i formou přednášek medikům.
I proto nebude zapomenuta.